ISO-sertifiseringer fornyet til 2026

FjordHybrid3.0_installasjon

Den 12. April 2023 fikk vi i Fjord Maritime oversendt våre ISO-sertifiseringer fra KIWA. De fire standardene områdene vi har blitt ISO-sertifisert på er 9001, 14001, 27001 og 45001. 

Siden 2020 har Fjord Maritime vært ISO-sertifisert. En ISO-sertifisering er et bevis på at selskapet lever opp til gitte krav som er satt av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen.

Vi som selskap er opptatt av kvalitet i alle ledd, og bruker ISO-standardene for å måle oss på hvordan vi jobber på flere områder.

Sertifisering for fire ISO-standarder

De fire standardene Fjord Maritime har blitt sertifisert for er som følger;

  • ISO 9001 – Standard for kvalitetsledelse
  • ISO 14001 – Standard for miljøledelse
  • ISO 27001 – Standard for informasjonssikkerhet
  • ISO 45001 – Standard for arbeidsmiljø og sikkerhet

Vidar Rabben, daglig leder i Fjord Maritime

Svært fornøyd med kvalitetsstempelet

«Det at vi nå har fått tre av våre sertiseringer fornyet er veldig gledelig. Deretter er vi ekstra fornøyd med å leve opp til standarden for arbeidsmiljø og sikkerhet – ISO45001.

Vi bruker alle standardene for å måle oss daglig, gjennom gode prosesser, rutiner og prosedyrer som på sin side skal resultere i redusert risiko og økt kvalitet. I den sammenheng er vi veldig fornøyd med arbeidet som er gjort på tvers av hele organisasjonen» forteller daglig leder Vidar Rabben.

«Det er særdeles godt at denne prosessen har gått så fint som den har gjort. Deretter vil vi sende en stor takk til KIWA som har bistått oss hele veien.

Nå handler det for oss om å fortsette det gode arbeidet og sikre at vi etterlever standardene», forteller QHSE-Ansvarlig Åsmund Aasebø.

Åsmund Aasebø startet i Fjord Maritime i Januar 2023, og har siden da holdt i arbeidet med å følge opp hvordan det jobbes i henhold til standardene.