Ledige stillinger

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell, da skal du jobbe for Fjord Maritime. Vårt mål er å elektrifisere havbruksnæringen, utfordre de etablerte løsningene og gjøre næringen grønnere. I Fjord Maritime flytter vi grensene for teknologiutvikling, innovasjon og samhandling. Dette er ikke en enkel oppgave, men med de rette personene «om bord» er alt mulig.

For øyeblikket har vi ingen stillinger utlyst!

Vi inviterer motiverte personer til å registrere en åpen søknad i følgende felt:

  • Automasjon
  • Programmering
  • Salg
  • Logistikk / Innkjøp

Send CV og åpen søknad til vr@fjordmaritime.no

Vi er klare for en utfordring!

Er du?