Et samarbeid fra A til Å med Fjord Maritime

Slik fungerer et samarbeid med oss

Vi i Fjord Maritime er opptatt av å være mye mer enn bare en leverandør for kundene våre. En samarbeidspartner er egentlig en mer treffende betegnelse. Sammen effektiviserer vi energiforbruket på oppdrettsanlegget ditt og reduserer både klimautslipp og kostnader.

Komersiellavdeling_fjordmaritime

Det første som skjer når du kommer i kontakt med oss er at vi booker et introduksjonsmøte. Dette markerer starten på vårt mulige samarbeid. På dette møtet kartlegger vi dine behov, samtidig som vi blir bedre kjent med hverandre. Det neste steget er å samle inn lokalitetsinformasjon fra anlegget, som blant annet energiforbruk, størrelse på flåten og hvor mye fisk som produseres.

Det neste vi gjør er å utarbeide detaljerte analyser, en kraftprofil på energiforbruk og en simulering av hvordan kjøremønsteret vil være på dieselgeneratoren med hybridløsningen, før vi lager et kostnadsbilde. Hva vil dette koste deg?

Videre kartlegger vi muligheter og hjelper deg med søknaden til Enova om støtte til en hybridløsning i påvente av landstrøm. Enova har to søknadsfrister i året, en i juni og en i  oktober.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen!

Fjordmaritime_office

Samarbeid mot nullutslipp

Det aller beste for klimaet vil være å bruke landstrøm i kombinasjon med batteripakker på oppdrettsanlegget. Hybridsystemet vil sørge for at du alltid har energi, og du kan kjøpe strømmen når den er på sitt billigste. Når fisken skal fores, bruker du batteri i stedet for landstrøm. Dette er derimot ikke alltid mulig på grunn av naturen eller kostnadene det fører med seg å få på plass landstrøm. I disse tilfellene installerer vi hybridløsningen opp mot dieselgeneratorer som reduserer klimautslippene betraktelig.

Etter at vi har kartlagt alle muligheter setter vi opp et løsningsforslag som vi kommer og presenterer. Vi foretrekker å møte opp fysisk der dette er mulig, men det kan selvfølgelig også gjøres digitalt. Får vi aksept for løsningsforslaget, setter vi opp et konkret tilbud. Det neste steget da er en kontraktsgjennomgang og signering før installasjon av hybridsystemet.

Installering og drift

Som kunde flyttes du nå fra kommersiell avdeling til teknisk avdeling hos oss, som står for alt fra koordinering og levering, til installering av Fjord Hybrid. En prosjektleder fra oss vil komme på befaring og deretter ordne alt det praktiske med tanke på frakt av utstyr og dato for installasjon av systemet.

Når det er tid for installering kommer det to ansatte som vil bruke 4-5 dager på installeringsjobben. Du får selvfølgelig levert alt av dokumentasjon og brukermanualer. Deretter er det onboarding til Fjord Control, vårt system som gir deg full oversikt over alle tekniske aktiviteter på anlegget og samtidig samler inn miljødata. Du får full opplæring i Fjord Control. I dag er systemet som et dashbord i en web-versjon, men vil snart også være tilgjengelig i en egen app for mobil.

FjordHybrid3.0_installasjon

Vi overvåker hybridsystemet kontinuerlig

Sikkerhet er en ekstremt viktig faktor når man jobber med batterier og energi, og vi tar selvfølgelig sikkerheten på ramme alvor. Vi utvikler våre sikkerhetsbarrierer og rutiner kontinuerlig, slik at risikoen alltid er så lav som mulig.

Ved en eventuell feil på systemet, vil vi i de aller fleste tilfeller oppdage feilen før du som kunde gjør det. Vi tar da kontakt og fikser feilen enten remote, hvis det er mulig, eller så reiser vi ut fysisk.

Som kunde hos oss vil du få månedlige rapporter og en oppsummering fra oss to ganger i året. Vi gjennomfører også en teknisk gjennomgang av hybridsystemet en gang per kvartal. For å sikre et godt samarbeid så ønsker vi ha faste oppfølgings-punkter. 

Operasjon_og_miljøsentral

Fjord Hybrid er i dag installert på over 120 fiskeoppdrettsanlegg i Norge, Storbritannia, Canada og Chile. Vi åpner alltid nye kontorer i markedene vi går inn i, da vi har klokketro på lokal forankring.

Er du interessert i å vite enda mer om vår unike hybridløsning for havbruksnæringen?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg fortløpende.