Grønn energi for Lerøy

Reduserer sine utslipp med grønn energi

I starten av Juni 2022 installerte Lerøy Vest Fjord Hybrid på sin lokalitet Flatøyflu. Dette er en av fire Fjord Hybrid, som vil si at de reduserer klimautslippet betraktelig med «grønn energi».

Fjord_energy_batteriløsning

Lokaliteten Flatøyflu står for omtrent 5 500 tonn laks på cirka 24 måneder for det austevoll-baserte selskapet Lerøy Vest. De siste årene har fokuset på miljø og klima virkelig blusset opp i oppdrettsnæringen, og grønne energi blir mer aktuelt for hver dag som går. For en lokalitet som Flatøyflu vil man kunne redusere tiden generatoren er i gang med opp til 70%. Ved å redusere gangtiden med så mange timer per døgn vil man oppnå gode og grønne resultater.

    • Dieselforbruket vil reduseres betraktelig når batteripakkene laddes opp, og tar over energibruken for å fore fisken.
    • Antall servicer på dieselgenerator vil synke i takt med redusert gangtid, og at kjøremønsteret på generator optimaliseres til hver en tid.
    • Man vil redusere antall timer med støy fra dieselgeneratoren som er svært positivt fra et HMS-perspektiv.

Fjord Maritime og Lerøy Vest begynte å samarbeide i 2018, og første Fjord Hybrid ble levert i 2020. Lerøy Vest har hatt et stort fokus på grønn energi, og derfor har de vært åpne for å se på hybride løsninger hvor landstrøm ikke har vært et alternativ.

Forbruket på flåten under full fóring ligger på rundt 22 kilowattimer når man skal produsere 5 500 tonn laks over 2 år. Med Fjord Hybrid vil man under hele løpet jobbe med energioptimalisering. Når man forer som mest vil man med systemet kunne kutte toppene, da batteripakkene har en kapasitet på cirka 145 kilowattimer. Bare på denne lokaliteten vil utslippene reduseres med opp mot 150 tonn CO2.

arbeidsbåt-oppdrett

Tre millioner målinger per døgn

Jobben med klimaregnskap og oversikt forenkles gjennom å ha installert løsningen Fjord Hybrid. En del av overvåkingen består av kontinuerlige målinger for å bekrefte effekten.

«Tre millioner målinger skjer per døgn, og dette er noe som er nødvendig for at vi skal kunne ha hundre prosent kontroll på hvordan våre hybrid system jobber. Gjennom teknologien vi har utviklet så får vi sammenstilt denne dataen slik at vi kan lære, utvikle og forbedre våre systemer. Tallmateriellet danner til slutt grunnlaget for de månedlige rapportene vi sender ut til samtlige kunder», forteller COO Stig Kalvenes.

FjordMaritime_brukermanual

Klimaregnskap er obligatorisk for børsnoterte selskaper. I tillegg til dette så er havbruksnæringen, som er Norges nest største næring, en stor del av reduksjon i klimautslipp. Fokuset på grønn energi har økt med tiden, og vil etter alt å dømme fortsette i samme takt.

Vurdere å se på mulighetene for Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm? Klikk her for å kontakte oss!