Landstrøm reduserer belastningen

NTE_FjordMaritime_Salmonor

Tør å prøve nye løsninger

SalmoNor er ett av en håndfull selskaper som kombinerer batteri med landstrøm på fôrflåtene. 30 % av investeringskostnadene har de fått i støtte av Enova.

– Vi har utelukkende gode erfaringer med hybridanleggene og landstrømanleggene som allerede er på plass, sier Torry Moe, som er miljø- og bærekraftsleder i SalmoNor.

– En av de store fordelene med denne løsningen er at det gir mindre belastning på strømnettet, forklarer Jakob Hæhre Krogsrud. – Det at NTE og Fjord Maritime samarbeider om fornybare løsninger, er utelukkende positivt for kundene.

Han skryter av SalmoNor som tør å gå foran.

– Det er viktig at det fins aktører som SalmoNor som baner vei for fremtidens energiløsninger i havbruksnæringa, sier han.

Torry_Moe_Salmonor

Torry Moe, Salmonor

Totrinnsrakett

12 av de 15 fôrflåtene til SalmoNor bruker allerede hybridanlegg som er levert av Fjord Maritime. – Fjord Hybrid-systemet er første steg på vegen mot nullutslipp på fôrflåter. Systemene som SalmoNor har kjøpt, reduserer gangtiden til dieselgeneratorene med opptil 90 prosent, forteller Øyvind Knudsen, som er Sales Manager i Fjord Maritime.

Systemet bruker generatoren til å mate anlegget på båten med elektrisitet samtidig som den lader batteriene i hybridanlegget. Når batteriene er fulladet, stopper generatoren.

– Ikke bare fikk vi lavere driftskostnader med én gang batteriløsningen var oppe og gikk, men det halverte dieselforbruket og dermed klimafotavtrykket fra flåtene over natta, sier Moe.

Nå går SalmoNor og NTE i gang med neste trinn; nemlig å sette opp landstrømanlegg på lokalitetene Humulen og Lille Kvitholmen.

Det vil redusere dieselforbruket ved de to lokalitetene med til sammen 32 000 liter i måneden. Det tilsvarer et redusert utslipp av over 700 tonn C02e i året.

– I SalmoNor er vi stadig på leting etter tekniske løsninger som kan være med og redusere miljøpåvirkningen vår, og dette er ett av flere prosjekter vi jobber med som bidrar til nettopp dette, sier Moe.

Robert Winther (NTE), Øyvind Knudsen (Fjord Maritime), Per Helge Buvarp (Salmonor) og Jakob Hæhre Krogsrud (NTE)

Det er det ikke bare SalmoNor som kommer til å tjene på landstrømanleggene. Anleggene skaper også positive ringvirkninger for næringslivet i regionen. Flåtene som har både batteri og landstrøm trenger ikke så mye effekt fra land, og det betyr at det blir mer effekt i nettet å fordele til flere.

– Slik kan flere oppdrettsanlegg kobles til nettet selv der nettet er svakt, forteller Krogsrud.  – Enova gir støtte til kombinasjonen batteri og landstrøm fordi det er knapphet på effekt flere steder langs norskekysten; som i Nærøysund kommune.

Det settes nemlig en grense for hvor mye effekt landstrømanleggene til SalmoNor kan hente ut fra nettet på land. Hvis fôrflåtene har behov for mer strøm enn det landstrømanlegget kan gi dem, suppleres de med strøm fra batteriene i hybridanlegget. Det er spesielt aktuelt under fôringsperiodene.

Energiløsningen gjør det mulig å lade arbeidsbåter ved fôrflåtene og å benytte elektriske notvaskere. Batteriene fungerer også som reservestrøm på flåtene og beskytter kritisk infrastruktur ved et eventuelt strømbrudd.

– Når flere aktører kan koble seg på strømanlegget, kan vi utnytte kapasiteten i nettet bedre. Samtidig hjelper batteriene til med å unngå effekttopper, slik at SalmoNor får en lavere strømregning. Dette er utvilsomt en fremtidsrettet energiløsning, sier Krogsrud.

Bedre for alle

Kombinasjonen med hybridanlegg og landstrøm, gir også de ansatte i SalmoNor en bedre arbeidshverdag.

– Det at generatorene står på 4-5 timer i stedet for hele døgnet, utgjør en stor forskjell for arbeidsmiljøet, sier Moe.

Ikke bare blir det mindre støy, men det blir også mindre vibrasjoner fra flåten og mindre luftforurensning. Når landstrømmen kobles til, blir det helt stille hele tiden. Det vil også dyreliv, fastboende og hyttefolk i området nyte godt av.

Ønsker du å vite mer om kombinasjonen Fjord Hybrid og landstrøm? Kontakt oss så skal vi forklare!