Cermaq Canada elektrifiserer sin første fórflåte

Fjord_energy_batteriløsning

Når Cermaq Canada i slutten av januar besluttet å elektrifisere sin fórflåte ble de den første i British Colombia med hybrid-drift.

Havbruket generelt har hatt et stort fokus på å produsere fisk mer bærekraftig. I takt med det grønne skiftet så har oppdrettere globalt gått inn for å finne konkrete løsninger. Et av områdene har vært drift og fôring. I Norge har et av initiativene vært landstrøm, som tillater oppdrettere å drifte fossilfritt, men dette er ikke like utbrett i Canada. Da vil hybridløsninger som Fjord Hybrid være et steg i riktig retning for å redusere klimagassutslipp.  

«Til å begynne med så har vi bestilt et system på en av våre fórflåter, slik at vi kan få testet det ut og se effektene av å elektrifisere. Dette sikrer at vi får startet med å gå over på grønnere energiløsninger – noe vi har jobbet mot lenge», forteller en talsperson fra Cermaq Canada. 

signing_fjordmaritime_and_cermaq

Bak fra venstre; Vidar Rabben, Richard Finch, Brock Thompson og Torstein Nygård. 

Opp mot 150 tonn klimagass reduseres per år 

Beslutningen som Cermaq Canada har tatt har en rekke positive effekter for den globale matfisk-produsenten.  Simuleringer og kalkulasjoner gjort basert på lokalitetens produksjon viser til en rekke positive effekter.  

  • Opp mot 150 tonn Co2 redusert.
  • Opp til 70% redusert gangtid på dieselgenerator 
  • Betydelig reduksjon i service og vedlikehold
  • 24/7 overvåking av kraftproduksjonen

Hybridsystemet vil følges opp 24/7, av vår Remote Operation Control, ved igangkjøring. Kunden får også tilgang til Fjord Control som viser og forklarer energiforbruket på flåten live.

Dette er et av flere tiltak Cermaq Canada gjør for å møte målsetningen om å redusere 35% av sine klimagassutslipp frem mot 2030.  

Tar steg i nye markeder 

For Fjord Maritime sin del så er samarbeidet med Cermaq Canada et resultat av en langsiktig strategi. 

Torstein_Nygård

“Vi har sett på mulighetene i Canada siden 2019, og vi har vært i dialog med flere oppdrettere siden den gang da. Men vår strategi har hele tiden vært å gå inn i regionen i 2022/2023, hvor vi kommer til å etablere kontorer; både på øst og vestkyst.” forteller Torstein Nygård, som er salgsansvarlig globalt.  

Noe av det som imponerer han mest etter å ha jobbet med oppdrettere, som Cermaq, i Canada er viljen til å investere grønt.  

“De fleste fórflåter i Canada driftes med dieselgenerator. Basert på våre kalkulasjoner og dataen vi har samlet fra våre hybridsystem forteller oss at vi har gode muligheter for å hjelpe kanadiske oppdrettere også!” avslutter Torstein.