Fjord Hybrid

Fjord Hybrid er et hybridsystem utviklet for å redusere forbruk og sikre drift på fórflåter.

Havbruk

Energibehovet gjennom en produksjon har store variasjoner og svingninger. De mest energikrevende periodene utgjør en svært liten prosentandel i løpet av en produksjon, men det er nevnte periode som er førende for dimensjonering av dieselgeneratorene og landstrømstilkobling.

Derfor har vi utviklet en hybridløsning – Fjord Hybrid som reduserer utslipp og forbruk ved å optimalisere kjøremønsteret på dieselgeneratoren og i kombinasjon med landstrøm.

Resultatet er sikker og bærekraftig produksjon av energi

Fjord Hybrid

Vi har siden slutten av 2016 utelukkende fokusert på utvikling av Fjord Hybrid for havbruket. Et hybridsystem vil si at energiproduksjonen kommer fra to ulike kilder. Det er her den lagrede energien kommer inn. 

Hybridsystemet bruker restkapasiteten fra generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og FJORD HYBRID® drifter anlegget.

Denne filosofien gir våre kunder maksimalt antall kW pr. liter diesel og minimalt med gangtid på dieselgeneratoren.

  • Opp til 90% reduksjon i klimagassutslipp
  • Opp til 90% redusert gangtid på dieselgenerator
  • Opp til 60% redusert forbruk

Alltids tilgjengelig energi

Under produksjon av matfisk er man avhengig av energi. For at fisken skal ha de beste forholdene for å vokse og trives er det gitte forutsetninger som må ligge til grunn.

Med batteripakkene vi leverer som en del av hybridløsningen Fjord Hybrid vil man alltids ha strøm tilgjengelig. Det vil i praksis si at dersom det oppstår utfordringer med dieselgenerator, landstrøm eller en annen energikilde vil man alltids kunne drifte anlegget sikkert.

Dette sørger for at fisken til hver en tid vil kunne vokse under trygge omstendigheter.

FjordMaritime_FOU

Bærekraftig energiløsning

Vi i Fjord Maritime er dedikert til å finne bærekraftige energiløsninger, slik som Fjord Hybrid. Alle våre løsninger har et mål om å redusere mest mulig klimagassutslipp.

Ved å tilby en totalløsning sørger vi for å kunne hjelpe våre kunder med å redusere klimagassutslipp fra A til Å.

Les mer om hvordan vi jobber med våre kunder!

Ønsker du å bli bedre kjent med Fjord Hybrid?

  • Regn ut hvor mye du kan spare
  • Finn ut hvilke energikilder du kan koble deg på
  • Bli bedre kjent med systemets formål og driftsmønster
Fjord_energy_batteriløsning