Hybridsystem

Gå i dybden på muligheten med hybridsystemet Fjord Hybrid

Fjord Hybrid

Hybridsystemet bruker restkapasiteten fra generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og FJORD HYBRID® drifter anlegget.

Systemet er mobilt og kan lett monteres på som fôrflåter. Med komponenter fra blant annet Bosch Rexroth og ABB, sikres en stabil og trygg energiløsning på oppdrettsanlegg.

FJORD HYBRID® klargjør også flåtene til å ta i bruk ny teknologi innen fornybar energi som vind, bølge, tidevann og solenergi.

Dieselgenerator

Bruker du dieselgenerator for å drifte oppdrettsanlegget ditt, vil Fjord Hybrid kunne redusere både kostnader og klimautslipp betraktelig – du kan faktisk redusere gangtid på generatoren med opptil 90 %.

Formålet med Fjord Hybrid er å redusere gangtid på dieselgeneratoren, stabilisere driften av oppdrettsanlegget og sikre produksjon av energi.

De fleste dieselgeneratorer er overdimensjonerte og driftes på ugunstige laster. Dette fører til forringelse av levetiden, høye klimautslipp, hyppige serviceintervaller, høyt oljeforbruk, høyt drivstofforbruk og at dieselgeneratoren går 24 timer i døgnet.

Ved kjøp og installasjon av Fjord Hybrid blir gangtiden til dieselgenerator redusert til et minimum, helt uavhengig av energitopper og hvor en befinner seg i produksjonen. En får alltid maksimalt antall kW. pr. liter diesel, som igjen fører til at klimagassutslippene blir minimert. Drivstofforbruk og servicebehovet blir kraftig redusert. Levetiden til dieselgeneratoren mangedobles.

Les mer om resultatene for Lerøy Vest!

Landstrøm

En landstrømstilkobling kan være en tidkrevende og langdryg prosess. I påvente av landstrøm er det første steget å elektrifisere fôrflåten med Fjord Hybrid og reduserer driftskostnadene fra første dag.

  1. Kostnadsreduksjon fra første dag, store kostnads- og utslippsreduksjoner i påvente av landstrømstilkobling.
  2. Lavere effekt blir tatt fra nettet, rimeligere prosjekt og muliggjør landstrøm til flere anlegg i samme region.
  3. Lavere driftskostnader ved å kombinere landstrøm med batteri. Batteripakken tar ut alle strømtopper og effekter som overstiger en satt grenseverdi. Kombinasjonen gir våre kunder lavere strømregning.

Les hvilke effekter kombinasjonen hadde for Salmonor!

Operasjon og miljøsentral

Vårt mål er å være mer enn en leverandør. Det vil si at vi hjelper våre kunder fra systemet er installert, til det er kjørt i gang og når det driftes.

Når systemet er installert vil du som kunde få tilgang til vår supportavdeling, samt plattformen Fjord Control.

Les mer om hvordan vi følger opp våre kunder her!

Interessert å vite mer om Fjord Hybrid? Da kan du kontakte oss her!

Konfigurator

Her kan du gjøre et overslag på effekten av å gå over til et av våre hybridsystem!

Du kan spare 50000 liter diesel og 133 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer 66.6 biler fjernet fra veien.

Les mer om hvordan vi har jobbet med våre kunder