Enova-støtte

Vi hjelper deg gjerne med å søke inn din lokalitet til Enova!

Enova støtter Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm

Siden 2020 har Enova vært med på å finansiere et stort antall
hybridsystem i kombinasjon med landstrøm. For våre kunder har vi vært med på søknadsprosessen fra A-Å, og vi hjelper gjerne deg også!

  • Visste du at du kan få mellom 30-50% av kostnaden finansiert gjennom støtteordningen til Enova?

Kombinasjonen Fjord Hybrid og landstrøm sikrer drift med null utslipp.

Fristen for neste søknadsrunde er 31. Mai 2023. 

Fjordmaritime_ansatte
Oppdrettsanlegg_e.karstensen

Enova

Enova ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova sin visjon er et nullutslipp-samfunn, og derfor hjelper de en rekke prosjekter som bidrar til dette.

Havbruket er en av de største næringene i Norge, og i den sammenheng har Enova et ønske om å bidra til reduserte utslipp i bransjen. Derfor kan man søke inn et oppdrettsanlegg dersom man ønsker å benytte kombinasjonen Fjord Hybrid og landstrøm for energi.

Klikk her for å lese mer om de ulike satsingene!

Søknadsprosessen

For å søke inn oppdrettsanlegget så kreves det en del informasjon og dokumentasjon om energiforbruk, systemer og lignende. Hvis man ikke har gjort lignende tidligere kan dette være tidkrevende i en ellers hektisk hverdag.

Her kan vi i Fjord Maritime bistå, da vi har en hel del erfaring med søknadsprosessen. Siden Enova utlyste støtten til denne type prosjekt har vi bistått våre kunder med dokumentering, utarbeiding av søknad og innsendelse av søknad.

Resultatet av dette er våre kunder har fått mulighet til å drifte sine oppdrettsanlegg 100% fossilfritt.

Fra diesel til nullutslipp på Grunnsøya

E. Karstensen er en av våre første kunder. Siden de fikk sin første Fjord Hybrid 2020 har de investert i løsningen på totalt fem lokaliteter. Nå har de kombinert hybrid og landstrøm.

«Fjord Maritime har hjulpet oss gjennom søknaden vår til Enova som resulterte i støtte og nullutslipp på Grunnsøya.  Uten hjelp fra Fjord Maritime ville det tatt mye tid, så vi er veldig fornøyde med hvor effektive og grundige de har vært.»
Nils Tore Karstensen, daglig leder i E. Karstensen.

Les mer om hvordan vi hjalp Nils Tore med løsningen!

Ønsker du hjelp med søknadsprosessen? Kontakt oss, så setter vi i gang.