Enova-støtte

Vi hjelper deg gjerne med å søke inn din lokalitet til Enova!

Enova støtter Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm

Siden 2020 har Enova vært med på å finansiere et stort antall
hybridsystem i kombinasjon med landstrøm. For våre kunder har vi vært med på søknadsprosessen fra A-Å, og vi hjelper gjerne deg også!

  • Visste du at du kan få mellom 30-50% av kostnaden finansiert gjennom støtteordningen til Enova?

Kombinasjonen Fjord Hybrid og landstrøm sikrer drift med null utslipp. 

Fristen for neste søknadsrunde er 17. November 2023. Les hvorfor du burde søke Enova ved å klikke her!

Fjordmaritime_ansatte
Oppdrettsanlegg_e.karstensen

Enova

Enova ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova sin visjon er et nullutslipp-samfunn, og derfor hjelper de en rekke prosjekter som bidrar til dette.

Havbruket er en av de største næringene i Norge, og i den sammenheng har Enova et ønske om å bidra til reduserte utslipp i bransjen. Derfor kan man søke inn et oppdrettsanlegg dersom man ønsker å benytte kombinasjonen Fjord Hybrid og landstrøm for energi.

Klikk her for å lese mer om de ulike satsingene!

NTE og Fjord Maritime sikrer reduserte utslipp fra dag en.

I juni 2022 etablerte Fjord Maritime og NTE et samarbeid som sikrer havbruksnæringen reduserte utslipp fra dag en. Dette tilrettelegger også for at et landstrøms-prosjekt kan realiseres raskere.

«Målet med samarbeidet er å kunne levere komplette løsninger for elektrifisering av havbruket, hvor utslippene kan kuttes fra dag en. Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det næringa trenger for å nå nullutslipp på fôrflåtene sine» sier Frode Walstad, som er CMO i NTE.

Klikk her for å lese mer om samarbeidet!

NTE_og_FjordMaritime
NTE_FjordMaritime_Salmonor

Landstrøm reduserer totalbelastningen

SalmoNor er ett av en håndfull selskaper som kombinerer batteri med landstrøm på fôrflåtene. 30 % av kostnadene har de fått i støtte av Enova.

«Vi har utelukkende gode erfaringer med hybridanleggene og landstrømanleggene som allerede er på plass.»

Torry Moe, miljø- og bærekraftsleder i SalmoNor.

Les mer om samarbeidet som sikret Salmonor nullutslipp!

Søknadsprosessen

For å søke inn oppdrettsanlegget så kreves det en del informasjon og dokumentasjon om energiforbruk, systemer og lignende. Hvis man ikke har gjort lignende tidligere kan dette være tidkrevende i en ellers hektisk hverdag.

Her kan vi i Fjord Maritime og NTE bistå, da vi har en hel del erfaring med søknadsprosessen. Siden Enova utlyste støtten til denne type prosjekt har vi bistått våre kunder med dokumentering, utarbeiding av søknad og innsendelse av søknad.

Resultatet av dette er at våre kunder har fått mulighet til å drifte sine oppdrettsanlegg 100% fossilfritt.

Ønsker du hjelp med søknadsprosessen? Kontakt oss, så setter vi i gang.