Derfor bør flere i havbruket søke støtte hos Enova

arbeidsbåt-oppdrett

For at vi sammen skal bidra til det grønne skiftet, er det en del omstillinger og nye løsninger som må implementeres for å spare energi og fossile brensler. Havbruk er en sektor med store muligheter til å bidra til klimaarbeidet, og derfor har Enova en egen støtteordning til oppdrettsnæringen for å gjøre overgangen enklere. Et tilbud som går ut i 2023. 

Driver den grønne revolusjonen fremover

Dersom du vurderer å legge ny landstrøm til din lokalitet kan du i kombinasjon med Fjord Hybrid få dekket mellom 30-50% av prosjektkostnaden. Det sier Sales Manager, Cecilie Anita Tindeland Higraff, i Fjord Maritime. Hun har lang erfaring med å bistå kunder med å søke støtte fra Enova, og opplever at det er en positiv ordning for alle parter. 

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri, og skal vi klare det, må fossile brensler erstattes. Samtidig er det lagt høyere forventninger til økt produksjon i havbruksnæringen for å dekke den globale etterspørselen. Fisk er nemlig en av de viktigste proteinkildene vi har. For å nå klimamålsetningene, i takt med at produksjonen av fisk økes, så må vi ha digitale og teknologiske løsninger som gjør dette realiserbart.  

Enova ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til enklere omlegging av energibruk og energiproduksjon, og for å få fortgang i å redusere utslipp av klimagasser. Kundene våre som har installert Fjord Hybrid reduserer ikke bare besparelser på dieselforbruk, men de får også mulighet til å påvirke det totale energiforbruket på fôrflåten, forteller Higraff. 

Cecilie Anita Tindeland Higraff, Sales Manager i Fjord Maritime

Hun synes det er viktig at flest mulig søker før tilbudet utgår i slutten av 2023. 

‒ Hvorfor bør flere benytte seg av det?  

‒ Det er ganske enkelt fordi det ikke er noe å tape. Du kan få dekket en stor del av den totale prosjektkostnaden, som inkluderer både hybrid og ny landstrøm. Med finansiering fra Enova i kombinasjon med besparelser fra hybridsystemet vil våre kunder i de fleste tilfeller ha en tilbakebetalingstid på et til to år.

Bidrar til å sette en ny standard

Målet med å tilby støtteordninger som dette, er å effektivisere utviklingen til nye energikilder for havbruksnæringen ‒ og andre næringer. Noe som viser seg å fungere godt, mener Higraff. 

‒ Etter Enovas tidligere støtteordninger ser vi at hybridløsninger på fôrflåter, har blitt del av den nye standarden. Nå ønsker vi å gjøre det samme med hybrid i kombinasjon med landstrøm, sier Higraff. 

Når man installerer Fjord Hybrid i forkant av at landstrøm blir tilgjengelig, får man muligheten til å høste fordelene gjennom et betraktelig lavere dieselforbruk.  

‒ Når landstrømmen er på plass, og fôrflåten er knyttet opp mot landstrøm, vil det fortsatt være en fordel å ha Fjord Hybrid om bord. Noen av fordelene vil være redundans, peak-shaving og smart lagring av energi. I praksis betyr dette at man sikrer oppetid på systemene og at fisken har det så bra som mulig, forteller hun. 

E.Karstensen_Grunnsøya_med_fjordhybrid

Slik hjelper Fjord Maritime deg med å søke Enovastøtte

Takket være vårt samarbeid med NTE energi har vi muligheten til å hjelpe oppdrettere som er interesserte i Enovastøtte gjennom hele prosessen. Hensikten er å gjøre det enklest mulig for kundene for å søke støtte til Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm.  

Hun forklarer at det eneste kunden trenger å gjøre er å informere om driften til den aktuelle lokaliteten som skal søkes inn. 

‒  Etter en innledende samtale tar vi av oss søknaden, og så tar vi kontakt når vi får svar fra Enova, legger hun til.  

Dermed er det ikke så mye du som kunde skal gjøre for å søke Enovastøtte. Fjord Maritime sin misjon er å bidra til at så mange fôrflåter som mulig blir hel-elektriske ‒ noe vi blant annet oppnår ved å hjelpe kundene våre gjennom søknadsprosessen. 

‒ Vi må gå sammen for en grønnere næring. Med en hybridløsning, enten i kombinasjon med dieselgenerator eller landstrøm, vil kundene våre vil kundene våre sikre at fisken har de beste forholdene for å vokse og trives. I tillegg til dette så vil de samtidig reduserer kostnader og oppnå et mindre fotavtrykk, sier hun.  

‒ Neste søknadsfrist for Enovas støtteprogram for løsninger som Fjord Hybrid i kombinasjon med ny landstrøm er 31. Mai. Ta kontakt, så hjelper vi deg gjennom hele prosessen, oppfordrer hun til slutt. 

Er du interessert i å søke støtte hos Enova? 

Ta kontakt med oss i skjemaet under for en uforpliktende samtale, så hjelper vi deg med prosessen fra A til Å.