Samarbeider om å elektrifisere havbruket

NTE_og_FjordMaritime

Elektrifisering fra dag en

– Målet med samarbeidet er å kunne levere komplette løsninger for elektrifisering av havbruket fra dag en, sier Frode Walstad, som er CMO i NTE. – Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det næringa trenger for å elektrifisere fôrflåtene sine.

Samarbeidet mellom Fjord Maritime og NTE går ut på selskapene kan levere Fjord Hybrid så fort en oppdretter tar beslutningen om å utarbeide landstrøm. Deretter vil man med kombinasjonen av kunne realiserer landstrømsprosjekt raskere. 

I felleskap med oppdretteren finner man den optimale løsningen. Ved å kunne installere Fjord Hybrid tidlig i prosjektfasen vil man kunne legge til rette for en hurtig prosess videre, forklarer Øyvind Bakke i Fjord Maritime.

1+1=3

Bergensbaserte Fjord Maritime jobber med elektrifisering og digitalisering av havbruket, og trønderske NTE er en av landets største leverandører av landstrøm til næringa.

– Samarbeidet er et stort skritt på vegen mot å kutte bruken av fossilt brensel ute på lokalitetene, sier Øyvind Bakke; CCO i Fjord Maritime. – Potensialet for energieffektivisering i havbruket er stort, og vi skal jobbe sammen med kundene for å bidra til nullutslipp fra fôrflåtene.

Elektrifiseringen av havbruket er godt i gang, og mange oppdrettsanlegg er allerede tilknyttet landstrøm. Det fins derimot lokaliteter hvor både økonomiske og praktiske årsaker gjør landstrøm så og si umulig. Elektrifisering av lokaliteter langt til havs krever at det utvikles ny teknologi. NTE og Fjord Maritime gjør det enklere for næringa å innføre hybridløsninger i tiden frem til det er mulig å få på plass landstrøm. I praksis vil NTE gjennom samarbeidet med Fjord Maritime kunne installere hybrid system fra dag en, som kutter CO2-utslipp umiddelbart.

Hybridløsningene fra Fjord Maritime, som kombinerer dieselgeneratorer med batterier, gir ikke bare betydelige besparelser i kroner og øre, men er også viktige for å begrense klimagassutslipp.

Fjord Maritime har allerede solgt over 150 hybrid-systemer til havbruksnæringa, både i og utenfor Norges grenser.

– Det at vi nå kan tilby spesialister som er markedsledende innenfor sitt fagfelt til våre kunder vil spare dem for både tid og penger, sier Walstad. – Nå ser vi frem til å jobbe enda tettere med næringa.

Ønsker du å vite hvordan du kan elektrifisere din fórflåte? Les mer her!