Samarbeid mot nullutslipp

Reduserte utslipp fra dag en

NTE_og_FjordMaritime

NTE og Fjord Maritime sikrer reduserte utslipp fra dag en.

I juni 2022 etablerte Fjord Maritime og NTE et samarbeid som sikrer havbruksnæringen reduserte utslipp fra dag en. Dette tilrettelegger også for at et landstrøms-prosjekt kan realiseres raskere.

«Målet med samarbeidet er å kunne levere komplette løsninger for elektrifisering av havbruket, hvor utslippene kan kuttes fra dag en. Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det næringa trenger for å nå nullutslipp på fôrflåtene sine» sier Frode Walstad, som er CMO i NTE.

Klikk her for å lese mer om samarbeidet!

arbeidsbåt-oppdrett

Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm

I påvente av landstrøm er det første steget å elektrifisere fôrflåten.

  • Kostnadsreduksjon og reduserte klimagassutslipp fra første dag i påvente av landstrømstilkobling.
  • Lavere effekt blir tatt fra nettet, rimeligere prosjekt og muliggjør landstrøm til flere anlegg i samme region.

Klikk her for å lese mer om Fjord Hybrid!

Når landstrømmen er på plass

For et oppdrettsanlegg vil det å investere i landstrøm sørge for store reduksjoner i kostnader, men også sikre et nullutslipp. Kombinasjonen av Fjord Hybrid og landstrøm vil sørge for at man kutter strømtoppene og alltid har tilgjengelig energi.

  • Lavere driftskostnader ved å kombinere landstrøm med batteri. Batteripakken tar ut alle strømtopper og effekter som overstiger en satt grenseverdi. Kombinasjonen gir våre kunder lavere strømregning.

Klikk her for å lese mer om NTE og hvordan de jobber med energi!

Oppdrettsanlegg_e.karstensen

Fra diesel til nullutslipp på Grunnsøya

E. Karstensen er en av våre første kunder. Siden de fikk sin første Fjord Hybrid 2020 har de investert i løsningen på totalt fem lokaliteter. Nå har de kombinert hybrid og landstrøm.

«Fjord Maritime har hjulpet oss gjennom søknaden vår til Enova som resulterte i støtte og nullutslipp på Grunnsøya.  Uten hjelp fra Fjord Maritime ville det tatt mye tid, så vi er veldig fornøyde med hvor effektive og grundige de har vært.»
Nils Tore Karstensen, daglig leder i E. Karstensen.

Les mer om hvordan vi hjalp Nils Tore med løsningen!

Enova støtter Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm

For våre kunder har vi vært med på søknadsprosessen fra A-Å, og vi hjelper gjerne deg også!

  • Visste du at du kan få mellom 30-50% av kostnaden støttet av Enova?

Fristen for neste søknadsrunde er 17. November 2023. Klikk her for å lese mer!