Her er årsakene til at du burde søke støtte hos Enova!

I samarbeid med NTE så ønsker vi å hjelpe oppdrettere på vei inn i det grønne skiftet. For å sikre lavere utslipp i havbruksnæring så har  Enova et støtteprogram for kombinasjon «batteri + landstrøm». Her kan man få dekket mellom 30-50% av prosjektkostnaden. Siste frist for å søke støtte er den 17. November – og vi er klare for å hjelpe til med søknadsprosessen!

En grønnere havbruksnæring

Dersom du vurderer å legge ny landstrøm til din lokalitet kan du i kombinasjon med Fjord Hybrid få dekket mellom 30-50% av prosjektkostnaden. Det sier Sales Manager, Cecilie Anita Tindeland Higraff, i Fjord Maritime. Hun har lang erfaring med å bistå oppdrettere med å søke støtte fra Enova, og opplever at det er en positiv ordning for alle parter. 

Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 55% innen 2030. En viktig del av dette arbeidet skjer gjennom å legge til rette for et grønnere næringsliv. Et av tiltakene som gjøres for å sikre lavutslippsproduksjon er støtteordningen til Enova.

Hør blant annet vår egen Sales Manager Cecilie Anita Tindeland Higraff fortelle om fordelene med kombinasjonen batteri + landstrøm i videoen under!

Enova ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til enklere omlegging av energibruk og energiproduksjon, og for å få fortgang i å redusere utslipp av klimagasser. Kundene våre som har installert Fjord Hybrid reduserer ikke bare besparelser på dieselforbruk, men de får også mulighet til å påvirke det totale energiforbruket på fôrflåten, forteller Higraff. 

Hun synes det er viktig at flest mulig søker før tilbudet utgår i slutten av 2023. 

‒ Hvorfor bør flere benytte seg av det?  

‒ Det er ganske enkelt fordi det ikke er noe å tape. Du kan få dekket en stor del av den totale prosjektkostnaden, som inkluderer både hybrid og ny landstrøm. 

Ny standard for drift av fórflåter

Målet med å tilby støtteordninger som dette er å effektivisere utviklingen til nye energikilder for havbruksnæringen ‒ og andre næringer. Noe som viser seg å fungere godt, mener Higraff. 

‒ Etter Enovas tidligere støtteordninger ser vi at hybridløsninger på fôrflåte har blitt del av den nye standarden. Nå ønsker vi å gjøre det samme med hybrid i kombinasjon med landstrøm, sier Higraff. 

Når man installerer Fjord Hybrid i forkant av at landstrøm blir tilgjengelig, får man muligheten til å høste fordelene gjennom et betraktelig lavere dieselforbruk.  

‒ Når landstrømmen er på plass, og fôrflåten er knyttet opp mot landstrøm, vil det fortsatt være store fordeler med å ha Fjord Hybrid om bord. Eksempler på dette vil være redundans, peak-shaving og smart lagring av energi. I praksis betyr dette at man sikrer oppetid på systemene og at fisken har det så bra som mulig, forteller hun.

Noen steder langs kysten opplever oppdrettere utfordringer med kapasitet på det lokale strømnettet. Les mer om hvordan Fjord Hybrid kan løse denne utfordringen her!

Cecilie Anita Tindeland Higraff, Sales Manager i Fjord Maritime

Sånn hjelper vi deg med Enova

Takket være vårt samarbeid med NTE energi har vi muligheten til å hjelpe oppdrettere som er interesserte i Enovastøtte gjennom hele prosessen. Hensikten er å gjøre det enklest mulig å søke støtte til Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm.  

Hun forklarer at det eneste du trenger å gjøre er å informere om driften til den eller de aktuelle lokalitetene som skal søkes inn. 

‒  Etter en innledende samtale tar vi av oss søknaden, og så tar vi kontakt når vi får svar fra Enova, legger hun til.  

Dermed er det en enkel prosess å søke Enovastøtte. Fjord Maritime sin misjon er å bidra til at så mange fôrflåter som mulig blir hel-elektriske ‒ noe vi blant annet oppnår ved å håndtere søknadsprosessen. 

‒ Vi må gå sammen for en grønnere næring. Med en hybridløsning, enten i kombinasjon med dieselgenerator eller landstrøm, vil oppdretterne sikre at fisken har de beste forholdene for å vokse og trives. I tillegg til dette så vil de samtidig reduserer kostnader og oppnå et mindre fotavtrykk, sier hun.  

‒ Siste søknadsfrist for Enovas støtteprogram batteri i kombinasjon med ny landstrøm er 17. November. Ta kontakt, så hjelper vi deg gjennom hele prosessen, oppfordrer hun til slutt. 

Er du interessert i å søke støtte hos Enova? 

Ta kontakt med oss i skjemaet under for en uforpliktende samtale, så hjelper vi deg med prosessen fra A til Å.