Pressemelding

Fjord_maritime_ansatte

Fjord Maritime søker etter en strategisk partner for videre vekst og internasjonalisering.

Bergen, 02. april 2024 – Fjord Maritime, leverandør av bærekraftige energiløsninger for havbruksnæringen, gjennomfører en kapitalutvidelse for å styrke sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Det er dagens eiere og aksjonærer som har besluttet å søke etter strategisk vekstkapital og nye partnere.

– Vårt mål er å drive den grønne revolusjonen innen maritim sektor og havbruket. Det er ambisiøst, men behovet er der. Derfor er det avgjørende for oss å få tilgang til strategisk kapital og nye partnere som kan være med å eskalere veksten de kommende år, sier Vidar Rabben, CEO i Fjord Maritime.

Fjord Maritime har opplevd betydelig vekst siden oppstarten i 2016. 180 millioner kroner i omsetning ble fasiten i 2022. Antall ansatte har økt fra de tre gründerne til 50 ansatte. Selskapet er nå etablert i Chile, Storbritannia, Nederland, Canada og Norge.

Gründerne i selskapet, Øyvind Bakke, Stig Kalvenes og Vidar Rabben ser en lysende fremtid for selskapet, som skal bidra til at bransjen når sine klimamål.

– Med vår komplementerende bakgrunn og over 40 års fartstid i havbruksnæringen, har vi evnen til raskt å sette oss inn i kundenes situasjon og levere de beste løsningene i tett samarbeid med aktørene bransjen.

– Vår viktigste rolle er å støtte næringen med gode og fremtidsrettede løsninger for i fellesskap redusere utslipp og ikke minst nå næringens målsetning om nullutslipp innen 2050.

– Etter flere henvendelser har vi besluttet å engasjere DNB Markets som rådgiver for å hjelpe oss med en strategisk gjennomgang, oppsummer Rabben

Fjord Maritime ser også muligheter for å overføre sine bærekraftige energiløsninger til landbasert industri og næring, nasjonalt og globalt.  Selskapet og gründerne ser frem til å få nye med aksjonærer for å utvikle selskapet videre i den globale satsningen.

 

For mer informasjon:

Fjord Maritime AS

Vidar Rabben, CEO

Telefon: 46441100

E-post: vr@fjordmaritime.no