Denne personvernerklæringen ble sist endret på 01/10/2021, sist sjekket på 01/10/2021, og gjelder for borgere i Canada.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg via https://fjordmaritime.no. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Purpose and categories of data

We may collect or receive personal information for a number of purposes connected with our business operations which may include the following: (click to expand)

2. Sharing with other parties

We only share or disclose this data to other recipients for the following purposes:

Formål med dataoverføringen: Marketing and analysis
Country or state in which this service provider is located: Ireland

Formål med dataoverføringen: Marketing and analysis
Country or state in which this service provider is located: Ireland

Formål med dataoverføringen: Analytics
Country or state in which this service provider is located: Malta

Formål med dataoverføringen: Newsletter
Country or state in which this service provider is located: France

3. Disclosure practices

Vi avsløre personligopplysninger hvis vi er pålagt ved lov eller ved en rettskjennelse, som et svar på et rettshåndhevelsesbyrå, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, å gi informasjon eller for en etterforskning i et spørsmål relatert til offentlig sikkerhet.

4. How we respond to Do Not Track signals & Global Privacy Control

Nettstedet vårt reagerer på og støtter “ikke spor” / Do Not Track (DNT) header-forespørselfeltet. Hvis du slår på DNT i nettleseren din, blir disse innstillingene kommunisert til oss i HTTP-forespørselsheaderen, og vi sporer ikke nettleserens oppførsel.

5. Cookies

Nettstedet vårt bruker cookies For mer informasjon om cookies, vennligst se vår cookie-erklæring på vår Cookieerklæring (CA) nettside.  Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google.Google kan ikke bruke dataene til andre Google-tjenester.Inkluderingen av hele IP-adresser er blokkert av oss.

6. Sikkerhet

Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige personene har tilgang til dataene dine, at tilgang til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

7. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparts-nettsteder koblet til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

9. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Sørg for alltid å angi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person. Vi skal gi den forespurte informasjonen bare etter mottak av en verifiserbar forbrukerforespørsel. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor.

9.1 Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger

 1. Du kan sende inn en forespørsel om tilgang til dataene vi behandler om deg.
 2. Du kan be om en oversikt, i et ofte brukt format, av dataene vi behandler om deg.
 3. Du kan be om korreksjon eller sletting av dataene hvis de er uriktige eller ikke, eller ikke lenger er relevante. Der det er relevant, skal den endrede informasjonen overføres til tredjepart som har tilgang til den aktuelle informasjonen.
 4. Du har retten, når som helst, til å trekke tilbake samtykke, med forbehold om juridiske eller avtalefestede begrensninger og rimelig varsel. Du vil bli informert om implikasjonene av slik tilbaketrekning.
 5. Du har rett til å ta opp en utfordring som gjelder manglende overholdelse av PIPEDA til vår organisasjon, og hvis problemet ikke blir løst, til kontoret for personvernkommisjonen i Canada (Office of the Privacy Commissioner of Canada).
 6. Vi skal gi tilgang til personopplysninger i et alternativt format til en person med en sensorisk funksjonshemming som har rett til tilgang til personopplysninger under PIPEDA og som ber om at den blir overført i alternativt format hvis (a) en versjon av opplysningene eksisterer allerede i det formatet; eller (b) dens konvertering til det formatet er rimelig og nødvendig for at den enkelte skal kunne utøve rettigheter.

10. Barn

Nettstedet vårt er ikke designet for å tiltrekke barn, og det er ikke vår hensikt å samle inn personopplysninger fra barn under samtykkesalderen i deres hjemland. Vi ber derfor om at barn under samtykkesalderen ikke leverer noen personopplysninger til oss.

11. Kontakt-detaljer

Fjord Maritime AS
Nedre Åstveit 12
5106 Øvre Ervik
Norway
Norge
Website: https://fjordmaritime.no
Email: post@fjordmaritime.no

Telefonnr: +4755194515

Vi har utnevnt en kontaktperson for organisasjonens retningslinjer og praksis, og som klager eller henvendelser kan videresendes:
Vidar Rabben
Nedre Åstveit 12
5106 Øvre Ervik
Norway
Meny