Personvernerklæring (CA)

Denne personvernerklæringen ble sist endret på 16/03/2023, sist sjekket på 28/02/2024, og gjelder for borgere i Canada.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg via https://fjordmaritime.no. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Purpose and categories of data

Vi samler eller mottar personlig informasjon av ulike årsaker knyttet til tjenestene våre. Dette kan inkludere følgende: (klikk for å utvide)

2. Sharing with other parties

We only share or disclose this data to other recipients for the following purposes:

Formål med dataoverføringen: Marketing and analysis
Country or state in which this service provider is located: Ireland
Formål med dataoverføringen: Marketing and analysis
Country or state in which this service provider is located: Ireland
Formål med dataoverføringen: Analytics
Country or state in which this service provider is located: Malta
Formål med dataoverføringen: Analytics
Country or state in which this service provider is located: Ireland
Formål med dataoverføringen: Analytics
Country or state in which this service provider is located: Sweden

3. Formidlingspraksis

Vi formidler personopplysninger hvis vi er pålagt ved lov eller ved en rettskjennelse, eller som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller til en etterforskning av saker knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli formidlet til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

4. How we respond to Do Not Track signals & Global Privacy Control

Nettstedet vårt reagerer på og støtter «ikke spor» / Do Not Track (DNT) header-forespørselfeltet. Hvis du slår på DNT i nettleseren din, blir disse innstillingene kommunisert til oss i HTTP-forespørselsheaderen, og vi sporer ikke nettleserens oppførsel.

5. Cookies

Nettstedet vårt bruker cookies For mer informasjon om cookies, vennligst se vår cookie-erklæring på vår Cookieerklæring (CA) nettside.  

Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google.

Google kan ikke bruke dataene til andre Google-tjenester.

Inkluderingen av hele IP-adresser er blokkert av oss.

6. Sikkerhet

Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige personene har tilgang til dataene dine, at tilgang til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

7. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparts-nettsteder koblet til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

9. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Sørg for alltid å angi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person. Vi skal gi den forespurte informasjonen bare etter mottak av en verifiserbar forbrukerforespørsel. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor.

9.1 Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger

 1. Du kan sende inn en forespørsel om tilgang til dataene vi behandler om deg.
 2. Du kan be om en oversikt, i et ofte brukt format, av dataene vi behandler om deg.
 3. Du kan be om korreksjon eller sletting av dataene hvis de er uriktige eller ikke, eller ikke lenger er relevante. Der det er relevant, skal den endrede informasjonen overføres til tredjepart som har tilgang til den aktuelle informasjonen.
 4. Du har retten, når som helst, til å trekke tilbake samtykke, med forbehold om juridiske eller avtalefestede begrensninger og rimelig varsel. Du vil bli informert om implikasjonene av slik tilbaketrekning.
 5. Du har rett til å ta opp en utfordring som gjelder manglende overholdelse av PIPEDA til vår organisasjon, og hvis problemet ikke blir løst, til kontoret for personvernkommisjonen i Canada (Office of the Privacy Commissioner of Canada).
 6. Vi skal gi tilgang til personopplysninger i et alternativt format til en person med en sensorisk funksjonshemming som har rett til tilgang til personopplysninger under PIPEDA og som ber om at den blir overført i alternativt format hvis (a) en versjon av opplysningene eksisterer allerede i det formatet; eller (b) dens konvertering til det formatet er rimelig og nødvendig for at den enkelte skal kunne utøve rettigheter.

10. Barn

Nettstedet vårt er ikke designet for å tiltrekke barn, og det er ikke vår hensikt å samle inn personopplysninger fra barn under samtykkesalderen i deres hjemland. Vi ber derfor om at barn under samtykkesalderen ikke leverer noen personopplysninger til oss.

11. Kontakt-detaljer

Fjord Maritime AS
Nedre Åstveit 12
5106 Øvre Ervik
Norway
Norge
Website: https://fjordmaritime.no
Email: on.emitiramdrojf@tsop

Telefonnr: +4755194515

Vi har utnevnt en kontaktperson for organisasjonens retningslinjer og praksis, og som klager eller henvendelser kan videresendes:
Vidar Rabben
Nedre Åstveit 12
5106 Øvre Ervik
Norway

Tillegg

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in. While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address and name of each manager and assigned translator as well as the content itself to Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. For this functionality, your IP address is anonymized and stored in our database. This service does not process any personally identifiable information and does not share any data with the service provider. For more information, see the Complianz Privacy Statement.