Fjord Energy

Fjord Energy tilbyr løsninger for:
- Sjøfart
- Industri
- Landbruk
- Bolig og fritidsboliger

EES dekkshus

Et dekkshus er en DNV godkjent containerløsning som tilfredsstiller krav til oppbevaring av batteripakker om bord på skip. Herunder egne krav til ventilasjon og brannslukking.

Et slikt dekkshus kan inneholde typisk rundt 1000kWh batteri. Skip kan bruke batteriene til ulike formål:

 • Fremdrift
 • Levere energi til andre systemer ombord
 • Redundant energi til kraft operasjoner
 • Jevne ut toppene i energiforbruket om bord (peak shaving)

EES kabinett

Et ESS kabinett til fartøy under 24 meter har andre krav fra Sjøfartsdirektoratet og er enklere enn for dekkshus.

Norge har et svært stort antall servicebåter som opererer langs kysten vår. Disse driver operasjoner fortøyd med hovedmaskineriet på tomgang for å drive kraner og vinsjer.

Servicebåter kan bruke ESS kabinett til ulike formål

 • Fremdrift
 • Hotellast
 • Energi til hydraulikkpumper
 • Kombinasjon av de nevnte

Fjord Energy tilbyr 3 ulike størrelser av dette kabinettet. (63kWh-126kWh-189kWh).

EES installert i batterirom

De fleste skip som bygges globalt i dag tegnes opp med dedikerte batterirom.

Eldre skip som ikke har dette og som ikke har plass til EES dekkshus ute har ofte mulighet for å omprioritere bruk av rom inne i skipet til å lage et batterirom. Før batterier kan installeres må dette rommet tilfredsstille klassekrav til brannsikkerhet og ventilasjon.

EES til industri og landbruk

Batterisystemer på land er rimeligere i innkjøp og har færre krav til sikkerhet enn om bord på skip.

Hva kan batterisystemer bidra til for industri- og landbruksnæringen?

 • Kunder som krever 100% oppetid på energi
 • Kunder som ønsker å utvide virksomhet, men som ikke får mer kraft fra strømnettet
 • Kunder som ønsker optimalisering av energiforbruk og styring
 • Redusere klimagass utslipp
 • Redusere energi kostnader

HOME EES

Fjord Energy tilbyr komplett EES pakke med 10kWh batteri, omformer og 20 stykk solcellepanel.

Hvorfor batteri på hus og hytte?

 • Lagrer solenergi
 • Bruke lagret energi når strømprisen er høy
 • Optimalisere energi styring
 • Kunder med behov for stabil energitilførsel

Ønsker du å få nyheter fra Fjord Maritime rett i din digitale postkasse?

Nyhetsbrev fra Fjord Maritime