Historie

Fra lokal til global

FjordMaritime_drivingthegreenrevoltuion

Eventyret om Fjord Maritime

Eventyret Fjord Maritime ble startet i 2016 av tre gründere, alle med bakgrunn fra den da allerede synkende olje- og gassindustrien. Sammen så de et stort potensiale for å forbedre energieffektiviteten på fiskeoppdrettsanlegg langs norskekysten og samtidig redusere klimautslippene. Det var sånn det hele begynte.

Grunnleggere_i_fjordmaritime

Vidar Rabben, Øyvind Bakke, og Stig Kalvenes

I dag er vi den største leverandøren av hybridløsninger til fiskeoppdrettere på verdensbasis, og vi har ingen planer om å bremse. Snarere tvert imot.

Mye har skjedd siden 2016, da vi med et klart mål om å bidra til det grønne skiftet ved å elektrifisere og digitalisere havbruksnæringen, startet det møysommelige arbeidet med å samle inn store mengder data. Kunnskapen det ga oss brukte vi til å utvikle vår egen unike hybridløsning for fôrflåter – Fjord Hybrid.

Fiskeoppdrettere er nemlig avhengig av strøm for å kunne fore fisken sin. Tradisjonelt har denne strømmen blitt produsert av store dieselaggregater som går 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med Fjord Hybrid lagres energien i batteripakker, og bruken av dieselaggregatet kan reduseres med opptil 90 prosent. Dermed reduseres også drivstofforbruket tilsvarende, støyen forsvinner og klimautslippene blir betraktelig lavere.

FjordHybrid3.0_container

Batterileveranse til vårt lager

Gir en mer effektiv og grønnere drift

Teknologien og kunnskapen bak Fjord Hybrid er unik. Fjord Maritime har en spisskompetanse på elektrifisering og automasjon hvor den tekniske løsningen og programvaren garanterer trygge, fleksible og funksjonelle installasjoner, uavhengig om det er modernisering av eldre utstyr eller installasjon på nye lokasjoner.

I tillegg til Fjord Hybrid har vi utviklet Fjord Control, et system som til enhver tid gir kundene full oversikt over alle tekniske aktiviteter på fiskeoppdrettsanlegget og samtidig samler inn miljødata. Det hele overvåkes døgnet rundt i vår operasjonssentral 24/7 OMS. Skulle det oppstå en feil, enten på systemet vårt eller på kundens utstyr, vil våre systemer fange dette opp og vi kan gjøre strakstiltak for å forhindre nedetid i produksjonen hos kundene våre. Vi tar aktivt partnerskap.

Vi har med andre ord laget et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem for fiskeoppdrettsanlegg som reduserer både kostnader og klimautslipp, og det er vi virkelig stolte av.

Fjord_energy_batteriløsning

Fjord Energy, en av fire moduler tilhørende hybridsystemet Fjord Hybrid

En fantastisk vekst

Etter at vi installerte den første Fjord Hybrid-løsningen på E. Karstensen Fiskeoppdrett vest for Florø på selveste 17. mai i 2018, har det egentlig bare gått én vei. Vi har mangedoblet omsetningen, og havbruksnæringen har tatt imot vår klimavennlige løsning  med åpne armer og gitt oss stor tillit.

Til nå har vi solgt over 180 hybridløsninger til fiskeoppdrettere langs kysten av Norge, Skottland, Canada og Chile, og antallet øker stadig. Vi nærmer oss nå 50 ansatte og omsetter i 2022 for tilnærmet 200 millioner kroner.

Vi i Fjord Maritime har store ambisjoner om videre vekst også i årene som kommer, og vi skal fortsette å utvikle kostnadseffektiv klimateknologi som kan skaleres i stor skala.

Les mer om Fjord Maritime 

Ønsker du å få nyheter fra Fjord Maritime rett i din digitale postkasse?

Nyhetsbrev fra Fjord Maritime