Fjord Hybrid®

Reduserer gangtiden til dieselgeneratorer med inntil 90%

Fjord Hybrid fra innsiden

Utnytter kapasiteten

FJORD HYBRID® bruker restkapasiteten som er igjen på generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og FJORD HYBRID® drifter anlegget.

Energibehovet gjennom en produksjon har store variasjoner og svingninger. De mest energikrevende periodene utgjør en svært liten prosentandel i løpet av en produksjon, men det er nevnte periode som er førende for dimensjonering av dieselgeneratorene. Ved kjøp og installasjon av FJORD HYBRID® blir gangtiden til dieselgenerator redusert til et minimum, helt uavhengig av energitopper og hvor en befinner seg i produksjonen. En får alltid maksimalt antall kWh. pr. liter diesel, som igjen fører til at klimagassutslippene blir minimert. Drivstofforbruk og servicebehovet blir kraftig redusert. Levetiden til dieselgeneratoren mangedobles. Videre jobber vi nå med systemløsninger hvor vi kommer til å tilby produksjon av fornybarenergi på en kostnadseffektiv måte.

Standarisert systemleveranse

Fjord Maritime har siden slutten av 2016 utelukkende fokusert på utvikling av FJORD HYBRID®. Vår komplementerende bakgrunn og over 40 års fartstid i havbruksnæringen har gitt oss innsikten som er påkrevd for å utvikle FJORD HYBRID® fra kundens ståsted. I overkant av 50 befaringer og effektmålinger på fôrflåter har dannet grunnlaget for rett utvikling og dimensjonering av løsningen. FJORD HYBRID® er en skreddersydd systemleveranse for å gi våre kunder maksimalt antall kWh pr. liter diesel og så rask nedbetalingstid som mulig pr. prosjekt.

Vi har standardisert størrelsen på batteripakkene og serieproduserer FJORD HYBRID®. Hvert system gjennomgår komplett systemtest før levering til kunde. På denne måten sikrer vi kvalitet av hele leveransen samt effektiv integrasjon mot eksisterende og nye fôrflåter.

Dette er Fjord Hybrid

Et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem som stabiliserer kraftproduksjon samt reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk på fôrflåter.

Konseptet er mobilt og kan lett ettermonteres på eksisterende marine plattformer som fôrflåter. Med komponenter fra blant annet Bosch Rexroth, sikres en stabil og trygg energiløsning på flytende marine installasjoner. FJORD HYBRID® reduserer gangtiden til dieselgeneratorene på fôrflåtene med inntil 90 prosent.

FJORD HYBRID® klargjør også flåtene til å ta i bruk ny teknologi innen fornybar energi som vind, bølge, tidevann og solenergi.

Kostnadseffektiv landstrøm

En landstrømstilkobling kan være en tidkrevende og langdryg prosess. I påvente av landstrøm er det første steget å elektrifisere fôrflåten med Fjord Hybrid og reduserer driftskostnadene fra første dag.

  1. Kostnadsreduksjon fra første dag, store kostnads- og utslippsreduksjoner i påvente av landstrømstilkobling.
  2. Lavere effekt blir tatt fra nettet, rimeligere prosjekt og muliggjør landstrøm til flere anlegg i samme region.
  3. Lavere driftskostnader ved å kombinere landstrøm med batteri. Batteripakken tar ut alle strømtopper og effekter som overstiger en satt grenseverdi. Kombinasjonen gir våre kunder lavere strømregning.

GreenBX

GreenBX måler energiforbruket ditt hvert sekund. Denne dataen kan du gjøre om til kunnskap, utføre energiledelse og energioptimalisering. Løsningen gir deg et fullstendig energiregnskap.