Fjord Control

Programvare for drift og analyse

Dette er Fjord Control

Fjord Control er et unikt verktøy som gjør at våre kunder kan ha fokus på sin kjernevirksomhet ved at vi sikrer drift av kritisk utstyr. Med Fjord Control gjør vi data om til kunnskap for å gi våre kunder bedre beslutningsgrunnlag.

24/7 Proaktiv overvåking

Våre spesialister sikrer oppetid og følger med 24/7 for å opprettholde stabil,
trygg og bærekraftig strømproduksjon. Med vår status og alarmfunksjon sikrer vi service og vedlikehold i verdensklasse.

Det digitale systemet logger, beregner og presenterer driftsdata fra fôrflåten. Vi har «øyne» på alle våre installasjoner 24/7 og kan feilsøke, rette og oppdatere software og dieselgeneratorer m.m. Digitalisering av driftsdata er essensielt for å optimalisere drift og minske energiforbruket ytterligere. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI-teknologi) vil vi jobbe for å redusere forbruket enda mer. Vi samler inn store mengder data og vil bruke algoritmer for å optimalisere teknologien videre.

Hjelpen til et bedre fotavtrykk

Fjord Control synligjør korrekt utslippsdata fra kraftproduksjonen.
Ved å få kontroll på ditt klimaregnskap ved hjelp av analyseverktøyet har man
beslutningsgrunnlag for ytterligere miljøtiltak og energioptimalisering av forbruk og utslipp.

Nahmii Blockchain

Fjord Control samler inn mellom 2-3mill datapunkt per døgn, per lokalitet.
Disse dataene blir nå verifisert og sikret gjennom vår nye teknologi – Nahmii Blockchain, slik at man kan automatiserer rapporteringsprosessen med korrekt data.  All måldata i Fjord Control vil også være tilgjengelig for tredjeparts verifikasjon.

Hvilke behov dekker FJORD CONTROL

  • En felles programvare for oversikt over alle lokasjoner
  • Felles database for all data, feilmeldinger og status
  • Statistikk og analyse for alle lokasjoner
  • Direktevarslinger ved problemer eller feil
  • Standardisert oppsett på kryss av lokasjoner og systemleverandører
  • Sikre oppetid, utveksle informasjon om feil og løsninger samt sammenstille data
  • Rapporterer og verifiserer korrekt utslippsdata fra kraftproduksjonen

FJORD HYBRID®

Et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem som stabiliserer kraftproduksjon, reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk på fôrflåter.

Meny