Fjord Control

Overvåkning og vedlikeholdsstyring av teknisk utstyr

Dette er Fjord Control

 • 24/7 monitorering – online data
 • Fjernstyring
 • Softwareoppdateringer
 • Rapportering
 • Service og vedlikehold

Hvilke behov dekker FJORD CONTROL?

 • En felles plattform for oversikt over alle lokasjoner
 • Felles database for all data, feilmeldinger og status
 • Mulighet for statistikk og rapportering for alle lokasjoner under ett
 • Direktevarslinger ved problemer eller feil
 • Standardisert oppsett på kryss av lokasjoner og systemleverandører
 • Sikre oppetid, utveksle informasjon om feil og løsninger samt sammenstille data

Fjord Control — en plattform

Det digitale systemet logger, beregner og presenterer driftsdata fra fôrflåten. Vi har «øyene» på alle våre installasjoner 24/7 og kan feilsøke, rette og oppdatere software og dieselgeneratorer m.m. Digitalisering av driftsdata er essensielt for å optimalisere drift og minske energiforbruket ytterligere. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI-teknologi) vil vi jobbe for å redusere forbruket enda mer. Vi samler inn store mengder data og vil bruke algoritmer for å optimalisere teknologien videre.

FJORD HYBRID®

Et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem som stabiliserer kraftproduksjon, reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk på fôrflåter.

Meny