Omtale

Fjord Hybrid leverer

Firda Sjøfarmer fikk i februar installert Fjord Hybrid på sin nye lokalitet Storlia. Målsetning om å redusere bruken av dieselgeneratoren…
Les mer

Batteripakker skal halvere drivstoffbruken på fôrflåter

Det er Fjord Maritime i Bergen som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent. – Med dette valget ønsker Grieg Seafood Finnmark å redusere våre lokale utslipp i tråd med våre…
Les mer

Troland Lakseoppdrett satser på grønnere drift

Troland Lakseoppdrett installerte Fjord Hybrid 147-container på Høyvika-lokalitet. Det er Fjord Maritime i Bergen som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent. – For lokaliteter hvor landstrøm ikke er gjennomførbart, er…
Les mer

Kutter dieselforbruket på fôrflåter

Egil Kristoffersen & Sønner er opptatt av god fiskehelse og grønnere drift. Selskapet har for alvor tatt steget inn i det grønne skiftet. Med Fjord Hybrid har selskapet halvert dieselforbruket på fôrflåten ved Gaukværøya i Vesterålen. – Vi har kaldt, rent…
Les mer

Fjord Hybrid leverer

Firda Sjøfarmer fikk i februar installert Fjord Hybrid på sin nye lokalitet Storlia. Målsetning om å redusere bruken av dieselgeneratoren med inntil 90% pr. døgn, har blitt overoppfylt. – Før vi fikk fisk i sjøen hadde vi batteridrift på anlegget i…
Les mer
Meny