Omtale

Nova Sea installerer hybriddrift på fire fôrflåter

Nova Sea installerer hybriddrift på fire fôrflåter Dermed er alle selskapets 23 fôrflåter enten tilknyttet kraftnettet eller på hydriddrift. I tillegg har de bestilt to elektriske arbeidsbåter. Det er selskapet Fjord Maritime som leverer hybridløsningene. Systemet består av generatorer, batterier, elektriske…
Les mer

SalmoNor satser på klimateknologi

SalmoNor kjøper tre Fjord Hybrid-anlegg til fôrflåtene. Det er Fjord Maritime i Bergen som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent. – I SalmoNor har vi alltid hatt sterkt fokus på…
Les mer

Batteripakker skal halvere drivstoffbruken på fôrflåter

Det er Fjord Maritime i Bergen som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent. – Med dette valget ønsker Grieg Seafood Finnmark å redusere våre lokale utslipp i tråd med våre…
Les mer

Troland Lakseoppdrett satser på grønnere drift

Troland Lakseoppdrett installerte Fjord Hybrid 147-container på Høyvika-lokalitet. Det er Fjord Maritime i Bergen som har utviklet hybridløsningen til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent. – For lokaliteter hvor landstrøm ikke er gjennomførbart, er…
Les mer
Meny