Omtale

Selskapet er akkreditert innen ISO 27001, 2017

Kvalitet i alle ledd Fjord Maritime har siden oppstarten hatt stort fokus på bærekraft, herunder også kvalitet, helse og miljø. Selskapet har derfor dokumentert prosesser, rutiner og definert gode driftsprosedyrer for hele organisasjonen. Fjord Maritime har vært akkreditert innen ISO 9001…
Les mer

Slik sparer oppdretterne miljø og energikostnader

Havbruksnæringen viser vei i det grønne skiftet. Nå energioptimaliseres oppdrettsanlegg i rekordfart med økonomisk støtte fra Enova. Hvis en oppdrettslokalitet reduserer sitt årlige dieselforbruk med 40 000 liter, spares utslipp på nær 110 000 kg CO2 per år. Det viser beregninger…
Les mer

Fra gründer til vekstbedrift

Fjord Maritime har siden oppstarten blitt meget godt mottatt hos våre kunder i havbruksnæringen og vi har i felleskap med våre samarbeidspartnere og leverandører utviklet kostnadsreduserende og miljøvennlige løsninger for fremtiden. Dette er noe vi setter veldig høyt, og vi jobber…
Les mer