Kunder

I juni 2019 fikk Egil Kristoffersen og Sønner installert FJORD HYBRID®

Firda Sjøfarmer

Firda Sjøfarmer fikk i februar installert FJORD HYBRID® på sin nye lokalitet Storlia.

FJORD HYBRID® har som målsetning å redusere bruken av dieselgeneratoren med inntil 90% pr. døgn.

«Før vi fikk fisk i sjøen hadde vi batteridrift på anlegget i 27 timer før dieselgeneratoren måtte starte. Det virker svært lovende for videre drift, sier Lina Braanaas Utne i Firda Sjøfarmer. Det skal bli interessant å se fordelingen mellom bruk av dieselgenerator, batteri og besparelsene vi oppnår når lokaliteten kommer i full produksjon.»

Produksjonen er nå i gang for fullt og alle fôringslinjer(4) er tatt i bruk. FJORD HYBRID® har redusert gangtiden til dieselgeneratoren med 80%.

E.Karstensen Fiskeoppdrett og Marø Havbruk

20 timer i døgnet på batteri

FJORD HYBRID® bruker restkapasiteten som er igjen på generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og FJORD HYBRID® drifter anlegget.

FJORD HYBRID® har redusert gangtiden til dieselgeneratoren fra 24 timer til 4 timer pr. døgn. 20 timer i døgnet ligger de på batteri.

Dette er god butikk for oppdretter og miljø.

Etterspørselen etter FJORD HYBRID® er høy og våre kunder er lokalisert langs hele kysten, fra sør til nord.

Et utdrag av kunder som har eller får, installert FJORD HYBRID® er m.fl: Grieg Seafood, Firda Seafood og Ellingsen Seafood.

Tilbakemeldingene vi får fra våre kunder er at vi har en systemløsning, kunnskap og prosjektgjennomføring som skiller seg klart fra våre konkurrenter. Det er ikke bare produktet FJORD HYBRID®, men hele prosjektgjennomføringen fra start til slutt.

FJORD HYBRID® har et kjøremønster og en filosofi som alltid gir sluttkunden maksimalt antall kW. pr liter diesel, helt uavhengig av periode i produksjonen. Dette hadde ikke vært mulig uten at vi hadde valgt et marine-godkjent batteri som er aktivt balanserende. Det er kun på denne måten kunden unngår lav-last kjøring på dieselgeneratoren og tar første steget til fornybar energiproduksjon. Vi har standardisert størrelsen på batteripakkene og serieproduserer FJORD HYBRID®. Hvert system gjennomgår komplett systemtest før levering til kunde. Slik sikrer vi kvalitet av hele leveransen samt effektiv integrasjon mot eksisterende og nye anlegg.

Et utdrag av våre kunder