Fjord Maritime og BKK inngår samarbeidsavtale

I samarbeid skal selskapene finne den rette elektrifiseringsløsningen for matfiskanlegg.

Fjord Maritime leverer hybridløsninger til matfiskanlegg og har i lengre tid ønsket å tilby en komplementerende løsning.

– Inntil nå har vi ikke kunnet dekke hele spekteret innen elektrisering av matfiskanlegg. Typisk har kunden selv bestemt hvilke anlegg som skal få batteripakke installert og hvilke som skal ligge på landstrøm. Der har vi i Fjord Maritime måtte takke nei til en del prosjekter, sier Øyvind Bakke.

BKK er oppdrettsnæringens energipartner for energi- og kommunikasjonsløsninger. Selskapets mål er å gjøre hverdagen til norske oppdrettere smartere, grønnere og mer lønnsom. BKK leverer en komplett elektrisk infrastruktur til oppdrettsanlegget, som kunder leier til en forutsigbar, årlig kostnad. Som totalleverandør, tar BKK ansvar for hele prosessen med installasjon, drift og vedlikehold. Dermed kan oppdretter bruke tiden på det oppdretter kan best – oppdrett.

Datagrunnlag avgjørende
I samarbeid med BKK finner vi i felleskap med oppdretteren den optimale løsningen. Om det er Fjord Hybrid alene, plug-in hybrid (batteri+landstrøm) eller landstrøm alene, så tilbyr vi den rette løsningen, sier Øyvind Bakke i Fjord Maritime.

Den rette elektrifiseringsløsningen baserer seg på et datagrunnlag fra et hundretalls flåter. Datagrunnlaget er avgjørende for å finne den rette løsningen og den rette dimensjoneringen.

Samarbeidet har gitt umiddelbare effekter. Nylig signerte BKK to kontrakter med Sulefisk.