24/7 Operasjon- og miljøsentral

Gjør data om til kunnskap, handling og dokumentasjon

Bør vi tallfeste bærekraft i havbruket?

Et miljøregnskap er et konkurransefortrinn. Det holder ikke bare å ta de riktige grepene i produksjons- og verdikjeden, du må også vise markedet og forbrukerne hva du gjør.

Bli med online når Fjord Maritimes Operasjon- og miljøsentral åpner 5. mai klokken 10. Miljøsentralen tallfester havnæringens miljøregnskap ved hjelp av blokkjedeteknologi. De innsamlede miljødataene gjøres om til kunnskap slik at havnæringene lettere kan nå sine klimamål.

Tema som blir belyst under webinaret

Automatisk dokumentasjon av miljødata, teknologi og bærekraft, utfordringer og omstilling i det grønne skiftet, digitalisering, støtteordninger og erfaringer fra elektrifisering i havbruket.

Gjester

Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister
Marit Sandbakk, Fungerende Markedssjef Industri i Enova SF
Øyvind Bakke, CCO Fjord Maritime AS
Robert Aakvik, produksjonsleder Emilsen Fisk AS
Björgólfur Hávarðsson, Innovation manager, Seafood Innovation Cluster