Ta pulsen på klimaavtrykket

GreenBX måler energiforbruket 3 millioner ganger hver dag

Visualisering av energiforbruk i sanntid

GreenBX måler energiforbruket ditt hvert sekund. Denne dataen kan du gjøre om til kunnskap, utføre energiledelse og energioptimalisering. Løsningen gir deg et fullstendig energiregnskap.

November 2021

Første kontrakt i Skottland signert og levert i starten av 2022
Sommeren 2022

30+ ansatte, over 120 system levert i Norge, UK og Canada og ledende på hybridsystemer i Norge
August 2020

Fjord Maritime leverer hybrid løsning nummer 50 langst den norske kysten

Vår historieFjord Maritime ble etablert i 2016 og har siden den gang jobbet med kundedrevet innovasjon innenfor havbruk. I starten var utgangspunktet for selskapet enkelt; hvordan kan vi finne en mer bærekraftig og sikker løsning for driften på fórflåter?

Ved å ta utgangspunkt i energien som produseres av generatorene ute i felt startet man med å se på mulighetene for å skape en sikrere drift gjennom oppspart strøm. Grunnprinsippene ble da; et system som kan ta i mot energi, oppbevare den og fordele den på riktig sted til riktig tid.

Siden Fjord Hybrid ble lansert har over 120 systemer blitt installert i Norge, UK og snart Canada. Fjord Maritime er markedsledende på Hybrid-systemer i Norge, og fortsetter å vokse. Det å kunne tilby en løsning for energioptimalisering som bidrar til store kutt i CO2-utslipp er noe vi tar stor stolthet i.  

Mulighetene er mange med datafangst

GreenBX har egenskaper til å bidra til bærekraftig produksjon, automatisk dokumentasjon og verifisering av klimagassutslipp. Det bidrar til at våre kunder når deres kimamål og dokumentasjonen av oppnådd resultat.

 • Genetikk & egg

  Vannkar, temperatur, helse
  Fra genetisk historie til antall egg og klekking av egg

 • Produksjon

  Slakting, vekt, metode
  Fra smolt til oppdrettsanlegg, vaksinering, lusebehandling, slakting og pakking

 • Transport

  Transportreisen
  Sted-sted, transportmåte og temperatur

 • Viderefordeling

  Materiale, vekt, temperatur
  Detaljer, pakking og sted

 • Distribusjon

  Fra distribusjon
  Sted-sted, distributør og temperatur

 • Salg

  Når varen ble lagt for salg
  Dato

Spesifikasjoner

Grunnpakke:

Antall målepunkt:

Oppkobling:

Størrelse:

Farge:

Måling av energi- og drivstofforbruk

3 millioner pr/enhet pr/dag

Plug and play

300x300x226mm

RAL 6018

24/7 Operasjon- og Miljøsentral

Miljøsentralen tallfester havnæringens miljøregnskap ved hjelp av blokkjedeteknologi. De innsamlede miljødataene gjøres om til kunnskap