Fjord Control

24/7 Operasjon- og Miljøsentral

Dette er Fjord Control, 24/7 Operasjon -og Miljøsentral

For å nå utslippsmålene for våre kunder og bransjen generelt, må man vite hvor man er. Miljø -og Operasjonsentralen transformerer innsamling av klimadata. Dette gjøres med å digitalisere innsamling av miljødata og gjøre den om til kunnskap. Fjord Maritime har etablert og åpner en kompetansesentral (24/7 Operasjon -og Miljøsentral) som vil bidra til bærekraftig produksjon, automatisk dokumentasjon og verifisering av utslipp. Vil vi bistå våre kunder med å nå deres klimamål.

Digitalisering

  • GreenBX samler 2-3 millioner målepunkt pr. enhet, pr. dag
  • Operasjon- og Miljøsentralen gjør all denne dataen om til kunnskap

24/7 Proaktiv overvåking

Våre spesialister sikrer oppetid og følger med 24/7 for å opprettholde stabil,
trygg og bærekraftig strømproduksjon. Med vår status og alarmfunksjon sikrer vi service og vedlikehold i verdensklasse.

Vår GreenBX logger, beregner og presenterer driftsdata fra enheten den er tilkoblet. Vi har «øyne» på alle våre installasjoner og enheter 24/7 og kan feilsøke, rette og oppdatere software og dieselgeneratorer m.m. Digitalisering av driftsdata er essensielt for å optimalisere drift og minske energiforbruket ytterligere. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI-teknologi) vil vi jobbe for å redusere forbruket enda mer. Vi samler inn store mengder data og vil bruke algoritmer for å optimalisere teknologien videre.

Hjelpen til et bedre fotavtrykk

Operasjon- og Miljøsentralen er en tjeneste som kan gi samtlige bedrifter et automatisert og verifisert klimaregnskap. Klimaregnskapet pr. selskap er måltallet for den totale mengden klimagassutslipp selskapet produserer direkte og indirekte.

Nahmii Blockchain

GreenBX samler inn mellom 2-3mill datapunkt per døgn, per lokalitet/enhet.
Disse dataene blir nå verifisert og sikret gjennom vår nye teknologi – Nahmii Blockchain, slik at man kan automatiserer rapporteringsprosessen med korrekt data.  All måldata i Fjord Control vil også være tilgjengelig for tredjeparts verifikasjon.

Hvilke behov dekker Operasjon- og Miljøsentralen

  • Operativ service i verdensklasse
  • Få kontroll på ditt klimaregnskap
  • Forenkler og sikrer rapportering
  • Hjelpen til et bedre fotavtrykk
  • Synliggjør korrekt utslippsdata
  • Optimaliserer drift og forbruk

FJORD HYBRID®

Et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem som stabiliserer kraftproduksjon, reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk på fôrflåter.