Fjord Control – Digitalisert og verifisert klimaregnskap

Fjord Control er en programvare som kan gi samtlige bedrifter et automatisert og verifisert klimaregnskap. Klimaregnskapet pr. selskap er måltallet for den totale mengden klimagassutslipp selskapet produserer direkte og indirekte.

Hjelpen til et mindre fotavtrykk

I løpet av de siste årene har mange bedrifter forpliktet seg til å iverksette strategier for å redusere utslipp i sin virksomhet eller i sine forsyningskjeder. Noen selskaper setter søkelys på anskaffelse og/eller investeringer i fornybar energi, andre fokuserer på å effektivisere leverandørkjeden for varer og tjenester.

Bedrifter som omfavner denne operasjonelle tilnærmingen er i dag fortsatt avhengige av menneskelige ressurser og manuell arbeidskraft for å samle inn datagrunnlag for å fremlegge en miljørapport. Denne prosessen er lang, ineffektiv og kostbar, samt at den innebærer en høy risiko for både feiltolkninger og rapporteringsfeil.

Resultatene av miljørapporten blir vurdert av myndigheter og sertifiserte organisasjoner, som gir det enkelte selskap en miljøkarakter. Denne karakteren kan, og vil ha stor betydning for det enkelte selskaps resultater og renommé.

De fleste problemene benevnt over, kan løses ved å bruke sikker og digital datainnsamling av sensordata, basert på blockchain teknologi.

Ved verifisert datainnsamling lagres innhentede data som et datafelt som er kryptografisk signert og sikret til en desentralisert hovedbok. Dermed attesterer løsningen kontinuerlig disse dataene uten mulighet til å endre eller påvirke dataene. Ved bruk av denne metoden er det ingen rom for å manipulere eller endre dataene i etterkant.

Dataene som samles inn, brukes til automatisert rapportering av fotavtrykk. Dette gjøres til en minimal kostnad og med maksimal sikkerhet. Innsamlet og verifisert data vil være åpen for tredjepartsverifikasjon.

Bruken av et automatisert og digitalisert rapporteringssystem, støttet av sikker datainnsamling, vil bli industriens nye standard.

Dette gir følgende fordeler:

  • Reduserer menneskelig feil
  • Automatisering av datainnsamling
  • Forbedrer nøyaktigheten av data
  • Sikrer og garanterer dataintegritet
  • Senker tid og kostnader forbundet med rapportering
  • Forbedrer sosial oppfatning ovenfor selskapet